2% z daní

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli poukázaním svojich 2% podporiť aktivity nášho združenia aj v tomto roku.

IČO: 360 901 91

Obchodné meno (názov): AKTÍVNY VOZÍK, OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Ako nás podporíte?

Ako postupovať

 

Finančná správa vydala NOVÉ “Vyhlásenie” ako aj ”Potvrdenie” – sú štrukturované, označené čiarovým kódom a majú mať predpísanú formu pri vyplnení.

 

  • Tlačivá vypĺňajte podľa vzoru – t.j. VŠETKO PALIČKOVÝM (VEĽKÝM) PÍSMOM.
  • V prípade, že vypĺňate tlačivo v PC, skontrolujte si po jeho uložení rozloženie údajov podľa nášho vzoru.
  • IČO musí byť zarovnané sprava.
  • Nížšie v texte nájdete vzorovo vypísané tlačivo vyhlásenia.
  • SZČO alebo osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie, iné tlačivo nepodávajú. Postačuje daňové priznanie s vyplnenými údajmi nášho združenia.
  • Originály tlačív – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO doručte na daňový úrad do 30. 4. 2024!

Máte otázky?

 

V prípade otázok ohľadom poukázania „2%“ z dane pre naše OZ nás prosím kontaktujte prostredníctvom ➝ tohto formuláru

Bližšie informácie

 

Poukázanie podielu zaplatenej dane (2%) – Finančná správa SR ➝ podpora.financnasprava.sk

Pre bližšie informácie o tejto forme podpory, navštívte prosím web stránku ➝ www.rozhodni.sk