Profil združenia

→ Názov: Aktívny vozík, občianske združenie

→ Dátum vzniku: 15. november 1999

→ Adresa sídla: Višňové 580, 013 23 Žilina

Registračný úrad a číslo: MV SR VVS/1-900/90-15945

IČO / DIČ: 360 901 91 / 202 1497 115

Bankové spojenie: IBAN: SK50 0200 0000 0040 3527 6259 (SUBASKBX)

Náš tím

Mgr. Peter Grňa

( predseda )

  • Pôsobisko: Žilina
  • Tel. č. : 0907 / 268 929

Jaroslav Pástor

( podpredseda )

  • Pôsobisko: Košice
  • Tel. č. : 0907 / 908 965 (Katka)

Mgr. Ing. Michal Sečanský

( podpredseda / webdesign )

  • Pôsobisko: Zem

Zuzana Malecká

( revízor )

  • Pôsobisko: Brezno